สเต็มเซลล์พืชหรือเซลล์ต้นกำเนิดจากพืช

สเต็มเซลล์พืชหรือเซลล์ต้นกำเนิดจากพืช มีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. มีความสามารถในการสร้างเซลล์ขึ้นมาใหม่
  2. สามารถเพิ่มหรือสร้างเซลล์ที่ผิดแยกแตกต่างออกไป

สเต็มเซลล์ของพืชมีสเต็มเซลล์อาศัยอยู่ในส่วนของเนื้อเยื่อของหน่ออ่อน หรือ รากอ่อน ซึ่งจะเติบโตแบ่งเซลล์ไป

เป็นส่วนของต้นไม้ทั้งต้น ในปัจจุบันแวดวงความงาม สเต็มเซลล์มีความหวังที่จะสามารถนำเซลล์ต้นกำเนิดที่ได้จากพืช

หรือ ทสัตว์ มาใส่เป็นส่วนผสมของเครื่องสำอาง โดยอ้างว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์ผิวหนังใหม่คล้ายผิวทารก แต่แท้จริงแล้ว การเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิดต้องใช้อาหารเพาะเลี้ยงชนิดพิเศษ ควบคุมอุณหภูมิ ความเป็นกรดด่างอย่างดี ดังนั้นเซลล์ต้นกำเนิดที่อยู่ในเครื่องสำอางค์จึงไม่สามารถมีชีวิตและเติบโตแบ่งตัวได้ ยิ่งถ้าเป็นเซลล์ต้นกำเนิดจากรกสัตว์ แกะ วัว หรือทารก ยิ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคปนเปื้อนแพ้ระคายเคือง เป็นอันตรายได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเทคโนโลยีสเต็มเซลล์

จะไม่มีประโยชน์ต่อวงการความงาม เพราะนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าแม้ไม่สามารถนำสเต็มเซลล์ที่มีชีวิตมาเป็นส่วนผสม

ในเครื่องสำอางค์ได้ แต่การเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์จากพืชโดยใช้อาหารเพาะเลี้ยงพิเศษ สามารถช่วยให้สเต็มเซลล์ที่เลี้ยง

ในห้องทดลองสามารถผลิตสารสำคัญที่มีประโยชน์ออกมาได้มาก แล้วจึงสกัดสารสำคัญจากสเต็มเซลล์มาใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอาง ทดแทนการใส่สเต็มเซลล์โดยตรง ซึ่งผลที่ได้นับว่าได้ผลและยังมีความปลอดภัย
เช่นงานวิจัยล่าสุดที่พบว่าสเต็มเซลล์ที่ได้จากส่วนใบของมะเขือเทศสายพันธุ์ Lycopersicon esculentum มาเพาะเลี้ยงและสกัดสารสำคัญออกมา พบว่า สารสกัดจากสเต็มเซลล์มะเขือเทศที่ได้จากส่วนใบ กลับอุดมไปด้วยสารสำคัญมากเสียยิ่งกว่าที่พบในผลมะเขือเทศ โดยมีทั้งสารต้านอนุมูลอิสระ และไฟโตคีเลทินส์ สารจากพืชที่มีฤทิธ์ต้านโลหะหนักมีพิษในมลภาวะ เช่น ตะกั่ว นิกเกิล จึงป้องกันสาเหตุหลักของการทำร้ายเซลล์ผิว ดีเอ็นเอ และคอลลาเจนในผิว ทั้งยังช่วยกระตุ้นให้เซลล์ผิวสร้างโปรตีนยืดอายุเซลล์ผิวอีกด้วย