ทดสอบจริง 66 คน

บริษัท เดริ์มสแกน เอเซีย จำกัด (Dermscan Asia) ซึ่งเป็นสถาบันค้นคว้าและวิจัยทางด้านเครื่องสำอาง เครื่องบำรุงผิวพรรณ ด้านความสวยความงามและเสริมอาหารที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี พ.ศ 2545 โดยมีบริษัทแม่ในประเทศฝรั่งเศสซึ่งทำการทดสอบให้ผลิตภัณฑ์ชั้นนำอย่าง Channel และ L’Oreal เป็นผู้ควบคุมดูแลมาตราฐานระดับสากล ดังนั้นผลลัพธ์จากการทดสอบผลิตภัณฑ์ของ CORDYTHAI จึงส่งไปดำเนินการตรวจสอบและยืนยันการประเมินผลจากประเทศฝรั่งเศสเพื่อเป็นการยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นใช้แล้วเห็นผล ออกฤทธิ์จริง ไม่ใช่แค่คำโฆษณา

Dermscan Asia ได้ทำการทดลองกับอาสาสมัครชาวเอเชีย จำนวน 66 คน ที่มีอายุเฉลี่ยระหว่าง 45-55 ปี โดยแบ่งเป็นผลิตภัณฑ์(ปกปิดชื่อสินค้า) สินค้าละ 22 คน และได้ทำการถ่ายภาพใบหน้าของอาสาสมัคร โดยใช้เครื่องมือวัดผลแบบระยะประชิด ทั้งก่อนใช้และหลังใช้ หลังจากการใช้ 14 วัน และ 28 วัน ตามลำดับ ณ ตำแหน่งเดิมทุกครั้ง

จากการทดสอบโดยเครื่องมือวัดความสว่างและความเข้มของเม็ดสีของผิวหนัง เพื่อทดสอบว่าผิวสว่างใสขึ้น และจุดด่างดำจางลง พบว่า

     ผู้ที่ที่ใช้ Serum          มีผู้ที่มีผิวขาวใสกระจ่างขึ้น จำนวน 20 คน จากจำนวน 22 คน และมีผู้ที่จุดด่างดำจางลง จำนวน 20 จากจำนวน 22 คน

     ผู้ที่ที่ใช้ Day   Cream  มีผู้ที่มีผิวขาวใสกระจ่างขึ้น จำนวน 19 คน จากจำนวน 22 คน และมีผู้ที่จุดด่างดำจางลง จำนวน 21 จากจำนวน 22 คน

     ผู้ที่ที่ใช้ Night  Cream  มีผู้ที่มีผิวขาวใสกระจ่างขึ้น จำนวน 21 คน จากจำนวน 22 คน และมีผู้ที่จุดด่างดำจางลง จำนวน 21 จากจำนวน 22 คน

จากการทดสอบโดยใช้เครื่องมือวัดความยืดหยุ่น ความตึงเครียดของผิวหนัง เพื่อทดสอบว่าหน้าเด้งขึ้น เฟิร์มขึ้น พบว่า

     ผู้ที่ที่ใช้ Serum          มีผู้ที่มีผิวกระชับ เฟิร์มขึ้น จำนวน 21 คน จากจำนวน 22 คน และมีผู้ที่มีความยืดหยุ่นสูงขึ้น จำนวน 21 จากจำนวน 22 คน

     ผู้ที่ที่ใช้ Day   Cream  มีผู้ที่มีผิวกระชับ เฟิร์มขึ้น จำนวน 16 คน จากจำนวน 22 คน และมีผู้ที่มีความยืดหยุ่นสูงขึ้น จำนวน 18 จากจำนวน 22 คน

     ผู้ที่ที่ใช้ Night  Cream  มีผู้ที่มีผิวกระชับ เฟิร์มขึ้น จำนวน 18 คน จากจำนวน 22 คน และมีผู้ที่มีความยืดหยุ่นสูงขึ้น จำนวน 21 จากจำนวน 22 คน

จากการทดสอบความลึกของผิวหนัง เพื่อทดสอบว่ารอยตีนกาตื้นขึ้น พบว่า

     ผู้ที่ที่ใช้ Serum          มีผู้ที่มีผิวเรียบเนียนขึ้น จำนวน 19 คน จากจำนวน 22 คน และมีผู้ที่มีริ้วรอยจางลง จำนวน 19 จากจำนวน 22 คน

     ผู้ที่ที่ใช้ Day   Cream  มีผู้ที่มีผิวเรียบเนียนขึ้น จำนวน 17 คน จากจำนวน 22 คน และมีผู้ที่มีริ้วรอยจางลงจำนวน 18 จากจำนวน 22 คน

     ผู้ที่ที่ใช้ Night  Cream  มีผู้ที่มีผิวเรียบเนียนขึ้น จำนวน 17 คน จากจำนวน 22 คน และมีผู้ที่มีริ้วรอยจางลง จำนวน 19 จากจำนวน 22 คน

 

**จากแบบสอบถามหลังจบการทดลองปรากฏว่า อาสาสมัครจะกลับมาซื้อใช้ 90-100 %**